BSR InnoShip - Akademia Morska w Szczecinie

Zasady rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinach naukowych: transport oraz geodezja i kartografia
Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016 w Akademii Morskiej w Szczecinie są określone w załączniku do uchwały nr 06/2013 Senatu Akademii Morskiej z dnia 24.04.2013 r. po nowelizacji uchwałą senatu nr 14/2014 z dn. 18.06.2014 <pobierz>

Kandydaci na studia III stopnia składają w terminie 18.06 – 28.09.2018  w dziekanacie Wydziału Nawigacyjnego pok.138 :
- wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia doktoranckie<pobierz> ,
 • ankieta osobowa <pobierz> ,
 • odpis dyplomu studiów wyższych, ukończonych nadaniem tytułu zawodowego magistra lub innego równorzędnego,
 • trzy fotografie o wymiarach 3,5cm x 4,5cm (fotografie powinny być jednakowe, aktualne, wyraźne, przedstawiające osobę: bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami, głowa w lewym półprofilu z widocznym całym lewym uchem, równomiernie oświetlona twarz.
 • kserokopie 1 i 2 strony dowodu osobistego (W przypadku nieposiadania dowodu osobistego kserokopie stron paszportu z danymi osobowymi.)

- dodatkowe dokumenty (jeśli kandydat posiada):

 • wykaz dorobku naukowego,
 • pisemną zgodę samodzielnego pracownika naukowego na objęcie opieką naukową kandydata
 • deklarację przełożonego jednostki dydaktycznej o zapewnieniu obowiązkowych godzin zajęć dydaktycznych ze wskazaniem przedmiotu w programie nauczania realizowanego w semestrze letnim na Wydziale Nawigacyjnym
 • kserokopie dokumentów potwierdzających:
  • uzyskanie nagród w trakcie studiów I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • odbyte staże naukowe, praktyki, udział w programach wymiany itp.,
  • odbyte staże pracy na stanowiskach związanych z kierunkiem studiów III stopnia.

Dodatkowe informacje:
tel. 91 4809 373, 91 4809 515
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Copyright © 2010-2012 Studia Doktoranckie - Akademia Morska w Szczecinie 

Valid XHTML 1.0 Transitional