BSR InnoShip - Akademia Morska w Szczecinie

Zasady rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinach naukowych: transport oraz geodezja i kartografia
Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016 w Akademii Morskiej w Szczecinie są określone w załączniku do uchwały nr 06/2013 Senatu Akademii Morskiej z dnia 24.04.2013 r. po nowelizacji uchwałą senatu nr 14/2014 z dn. 18.06.2014 <pobierz>

Kandydaci na studia III stopnia składają w terminie 13.06 – 18.11.2016  w dziekanacie Wydziału Nawigacyjnego pok.138 :
- wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia doktoranckie<pobierz> ,
 • ankieta osobowa <pobierz> ,
 • odpis dyplomu studiów wyższych, ukończonych nadaniem tytułu zawodowego magistra lub innego równorzędnego,
 • trzy fotografie o wymiarach 3,5cm x 4,5cm (fotografie powinny być jednakowe, aktualne, wyraźne, przedstawiające osobę: bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami, głowa w lewym półprofilu z widocznym całym lewym uchem, równomiernie oświetlona twarz.
 • kserokopie 1 i 2 strony dowodu osobistego (W przypadku nieposiadania dowodu osobistego kserokopie stron paszportu z danymi osobowymi.)

- dodatkowe dokumenty (jeśli kandydat posiada):

 • wykaz dorobku naukowego,
 • pisemną zgodę samodzielnego pracownika naukowego na objęcie opieką naukową kandydata
 • deklarację przełożonego jednostki dydaktycznej o zapewnieniu obowiązkowych godzin zajęć dydaktycznych ze wskazaniem przedmiotu w programie nauczania realizowanego w semestrze letnim na Wydziale Nawigacyjnym (programy nauczania) <pobierz>
 • kserokopie dokumentów potwierdzających:
  • uzyskanie nagród w trakcie studiów I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • odbyte staże naukowe, praktyki, udział w programach wymiany itp.,
  • odbyte staże pracy na stanowiskach związanych z kierunkiem studiów III stopnia.

Kandydaci uczestniczą w rozmowie kwalifikacyjnej, która odbędzie się w dniach 26-28.11.2016 w budynku głównym Akademii Morskiej przy ulicy W. Chrobrego 1-2. Szczegółowy termin, godzina i nr sali zostaną podane w październiku.

Rozmowa kwalifikacyjna składa się z części pozwalających na przydzielenie kandydatowi punktów charakteryzujących sylwetkę kandydata w obszarach wymienionych w Tabeli Rankingowej <pobierz>

Rozmowa kwalifikacyjna składa się z następujących etapów:
 • prezentacja przez kandydata (w programie PowerPoint):
  • zakresu studiów magisterskich,
  • pracy dyplomowej magisterskiej,
  • wykazanego dorobku naukowego,
  • zainteresowań naukowych,

łączny czas prezentacji maksymalnie 10 min !

 • krótka demonstracja posługiwania się językiem angielskim lub innym nowożytnym językiem obcym,
 • okazanie oryginałów dokumentów potwierdzających:
  • uzyskanie nagród w trakcie studiów I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
  • odbyte staże naukowe, praktyki, udział w programach wymiany itp.,
  • odbyte staże pracy na stanowiskach związanych z kierunkiem studiów III stopnia,
  • inne osiągnięcia kandydata.

Dodatkowe informacje: tel. 91 4809 373, 91 4809 515
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Copyright © 2010-2012 Studia Doktoranckie - Akademia Morska w Szczecinie 

Valid XHTML 1.0 Transitional