BSR InnoShip - Akademia Morska w Szczecinie

Plany zajęć w roku akademickim 2016/17 semestr letni:

  • dyscyplina: transport, III rok, studia stacjonarne <<pobierz>>
  • dyscyplina: geodezja i kartografia, IV rok, studia stacjonarne <<pobierz>>

Organizacja roku akademickiego:

Copyright © 2010-2012 Studia Doktoranckie - Akademia Morska w Szczecinie 

Valid XHTML 1.0 Transitional