BSR InnoShip - Akademia Morska w Szczecinie
Informacja o obszarach działalności i zainteresowaniach naukowych opiekunów naukowych:
  • prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Stanisław Gucma, przejdź »
  • prof. dr hab inż Jerzy Korostil, przejdź »
  • prof. dr hab inż. kpt. ż.w. Ewgenij Łusznikow, przejdź »
  • prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz, przejdź »
  • prof. dr hab. inż. of. Bernard Wiśniewski, przejdź »
  • dr hab. inż. Tomasz Cepowski, prof. nadzw. AM, przejdź »
  • dr hab inż. of pokł. Wieslaw Galor prof nadzw. AM, przejdź »
  • dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski, prof. nadzw. AM, przejdź »
  • dr hab. inż. Waldemar Uchacz, prof. nadzw. AM, przejdź »
  • dr bab. inż. Evgeny Ochin, prof. zw. AM, przejdź »
Copyright © 2010-2012 Studia Doktoranckie - Akademia Morska w Szczecinie 

Valid XHTML 1.0 Transitional