BSR InnoShip - Akademia Morska w Szczecinie

Sposób dokonywania oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów został określony w uchwale nr 18/2012 Rady Wydziału Nawigacyjnego z dnia 20.06.2012 r.

Copyright © 2010-2012 Studia Doktoranckie - Akademia Morska w Szczecinie 

Valid XHTML 1.0 Transitional