BSR InnoShip - Akademia Morska w Szczecinie
Stypendia i pomoc materialna dla doktorantów są określone następującymi regulaminami:
  • Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Morskiej w Szczecinie. <pobierz>
  • Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego w Akademii Morskiej w Szczecinie. <pobierz>
Copyright © 2010-2012 Studia Doktoranckie - Akademia Morska w Szczecinie 

Valid XHTML 1.0 Transitional