BSR InnoShip - Akademia Morska w Szczecinie
  • dr hab. inż. Andrzej Adamkiewicz, prof. nadzw. AM przjedź>>
  • dr hab. inż., II of. mech. okr. Leszek Chybowski, prof. nadzw. AM przejdź>>
  • dr hab. inż. Katarzyna Gawdzińska, prof. nadzw. AM przejdź>>
  • dr hab. inż. Zbigniew Matuszak, prof. nadzw. AM przejdź>>
  • prof. dr hab. inż. Wojciech Przetakiewicz przejdź>>
  • prof. dr hab. Zenon Zwierzewicz przejdź>>
Copyright © 2010-2012 Studia Doktoranckie - Akademia Morska w Szczecinie 

Valid XHTML 1.0 Transitional